From 2006. to now I’ve produced four albums for Marko.  Od 2006. do danas producirao sam četiri albuma za Marka.

 

2007. Stare dobre stvari

2009. Vrijeme briše istinu

2011. Božić u kazalištu

2012. Ljubav u boji