Fiumens are three individuals spontaneously gathered around singer Neno Belan. We are together from 1997. Fiumens su tri individue spontano okupljene oko pjevača Nene Belana. Zajedno smo od 1997.

We’ve played around 1000 concerts and recorded several albums. Odsvirali smo oko 1000 koncerata i snimili nekoliko albuma:

1997. Južnjačka utjeha

2000. Space Twist

2002. Luna e stelle

2008. Rijeka snova

2009. Tvornica snova

2012. Oceani ljubavi