My main job is live performing. 

Moj osnovni posao  je koncertiranje.